• Numer konta do przelewu

Przy dokonywaniu płatności w postaci przelewu na konto bankowe, prosimy w miejscu tytułu przelewu wpisać numer zamówienia, imię oraz nazwisko.

 

Waldemar Żemło

MS buty

Armii Krajowej 31A 

99-400 Łowicz

70 1240 3347 1111 0000 2868 0044

Bank Pekao S.A.